Options

Her gün 41 kere “Salat-ı Tefriciye” okumak ve fazileti